Met de SLIM-subsidie til je jouw groothandel naar een hoger niveau

Vraag in maart subsidie aan voor je opleidingsproject

 

Kennis verwerven en delen is voorwaarde voor succes. Toch worstelen veel organisaties met het vormgeven en ontwikkelen van hun leercultuur. De rijksoverheid stelt daarom vanuit de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) subsidie beschikbaar voor het verbeteren van de leercultuur bij mkb-bedrijven. De eerstvolgende mogelijkheid voor het aanvragen van deze subsidie voor individuele bedrijven is de gehele maand maart 2023.

Met de SLIM-regeling kun je gesubsidieerd aan de slag met een opleidingsproject binnen je bedrijf. Een SLIM-project kan bestaan uit onderzoek naar de kennisbehoefte, ontwikkeladvies aan individuele medewerkers en het ontwikkelen van een eigen academie waarin het (van elkaar) leren vorm krijgt.

 

Ondersteuning bij aanvraag en uitvoering

Het aanvragen van de SLIM-subsidie kan intimiderend zijn, wegens de vele criteria waaraan je project moet voldoen. We hebben subsidie expert Trisolis bereid gevonden om je te helpen bij het indienen van je subsidieaanvraag. In samenwerking met Human Talent Group kunnen we vorm geven aan de ontwikkeling en uitvoering van jullie opleidingsproject en verzorgen vervolgens de aanvraag en de bijbehorende rapportage en einddeclaratie. Hierbij zorgen we er uiteraard voor dat deze volledig voldoen aan de voorwaarden die de overheid stelt.

Bij de projectontwikkeling streven we ernaar de subsidie zo in te richten dat jullie eigen inspanning voldoende cofinanciering oplevert voor de inzet van externe adviseurs en ontwikkelaars. Jullie out of pocket bijdrage is daarmee nul. Sterker nog, in veel gevallen blijft er zelfs financiering over voor de eigen inzet.

Voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen voor SLIM-subsidie zijn:
●    Onderzoek van de strategische kennisbehoefte binnen jullie organisatie met behulp van management drives en het opstellen van een kenniskaart, wat leidt tot een BO&OP (Bedrijfsopleidings- en Ontwikkelingsplan).
●    Ontwikkelen en inrichting van jullie eigen academie bestaande uit een programma van microlearnings, een kennisbank, workshops en toolbox meetings.

 

SLIM-subsidie voorwaarden

Kleinbedrijven (tot 50 werknemers) kunnen 80% van de kosten gesubsidieerd krijgen tot een maximum van 25.000 euro, met een looptijd van maximaal 1 jaar.
Middelgrote bedrijven (tot 250 werknemers) kunnen tot 60% gesubsidieerd krijgen, tevens tot een maximum van 25.000 euro en met een looptijd van maximaal 1 jaar.
Zie voor een overzicht van alle criteria de website van het ministerie van SZW.

Je kunt de SLIM-subsidie aanvragen van 1 t/m 31 maart 2023. We kijken graag met je mee of jouw project in aanmerking komt voor deze subsidie. Stuur vrijblijvend een mail naar rogier@praktijkacademiepittig.nl.

Na maart is de eerstvolgende aanvraagmogelijkheid in september 2023.