Tot 60% subsidie op een bedrijfsscholingsplan op maat

De Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG vraagt op uiterlijk 30 juni 2020 als opleider voor de branche een SLIM-subsidie aan. SLIM staat voor stimulering, leren en ontwikkelen in het MKB. Mogen wij uw technische groothandel bij de aanvraag betrekken?

De SLIM-subsidie heeft betrekking op het aanbieden van een scholingsplan op maat aan technische groothandels waarin we uw groothandel -tot 60% gesubsidieerd- het volgende pakket aanbieden:

1. Een ‘future-proof’ organisatie-competentiescan
In welke mate wordt op dit moment invulling gegeven aan de competenties van uw technische groothandel in de (nabije) toekomst. Denk aan e-commerce skills, 21st century skills en consultative selling skills.
2. Een leercultuurscan
In welke mate speelt de aanwezige leercultuur in uw technische groothandel hier een versnellende dan wel remmende rol bij?
3. Quickscan regioleren
In welke mate kunnen collega technische groothandels u ondersteunen bij het vormgeven van (toekomstbestendig) leren door samen te werken bij leren in de buurt?
4. Leercultuur implementatieadvies
Hoe implementeer je nu een effectieve leercultuur in je technische groothandel?
5. Scholingsplan op maat
Samen met een opleidingsambassadeur wordt een scholingsplan opgesteld voor het komende jaar.

Wilt u bovenstaande activiteiten ook graag gesubsidieerd laten uitvoeren in uw technische groothandel, laat het ons dan snel weten.

We komen dan graag met u in contact om uw wensen en voorwaarden hierin te bespreken en gezamenlijk met collega technische groothandels de subsidieaanvraag in te dienen.

Laat ons uw deelnamewens weten en neem contact op.