Kritische KPI’s voor klantgerichtheid op de afdeling

Het gezegde ‘meten is weten’ gaat ook op in het magazijn. Key Performance Indicators of Kritieke Prestatie Indicatoren, afgekort KPI's, zijn variabelen om prestaties te meten. Leverbetrouwbaarheid, productiviteit, doorlooptijd, voorraadbeschikbaarheid: wie deze ‘metertjes’ niet in de gaten houdt, kan de controle over de logistiek verliezen.

Afspraken zichtbaar maken met KPI’s

Aan de beschikbare informatie kan het niet liggen. De meeste WMS-systemen leggen een schat aan gegevens vast. Vaak ontbreekt alleen een dashboard om deze helder te presenteren. Wil je werken aan klantgerichtheid op je afdeling, dan betekent dat per definitie werken aan kwaliteit. Voor de zaken die je daarbij wilt verbeteren, moet je samen met je team effectieve KPI’s opstellen. Daarmee maak je een gemaakte afspraak heel zichtbaar. Denk aan het aantal tijdig verwerkte retouren en meer. Door bovendien een norm af te spreken en die te vertalen naar een KPI, heb je een getal op het informatiebord staan dat je dagelijks als norm kan nemen om de prestatie te meten. Het is iedereen in één oogopslag duidelijk of het wel of niet gehaald is.

Betrokkenheid voor verbeteracties

Hoe groter uiteindelijk de betrokkenheid is van werknemers bij het ontwikkelen van de prestatie-indicatoren (KPI’s), hoe groter de kans is dat het werken met indicatoren lukt. Wanneer de scores van de indicatoren in het werkoverleg regelmatig worden besproken, kunnen verbeteracties worden ingesteld. De mogelijkheden van KPI’s, dashboards en verbeteracties in relatie tot inkoop zijn belangrijke onderwerpen binnen de Inkoopopleiding van Praktijkacademie Technische Groothandel.