Het nieuwe bedrijfsleren; onze top 5

Binnen de Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG adviseren we technische groothandels steeds meer in -wat we noemen- het nieuwe leren. Om leren maximaal te laten landen op de werkvloer. Onze inzichten zijn niet in een laboratorium ontwikkeld, maar zijn ontstaan in samenwerking met technische groothandels zélf, waar we samen e-learnings mee maken, academies mee bouwen of leercommunities opzetten. Zijn ontstaan door goede ideeën uit te werken, te zien dat sommige goede ideeën in de praktijk helemaal niet zo goed zijn en anderen juist weer wel. Wat is onze top 5 van het nieuwe leren?

1.    Slim combineren van online (e-learning / microlearning) leren en offline (fysieke werkelijkheid)
2.    Leren maximaal laten landen op de werkvloer:
-    Zoveel mogelijk ‘in de lijn’ in bestaande overlegstructuur en –momenten
-    E-learnings ‘mee-laten-lopen’ met de bestaande (verbeter) thema’s voor een bepaalde periode
-    Relevante implementatieopdrachten afgestemd op eigen bedrijfscontext
3.    Focus op bedrijfsresultaat. Wat wil je dat het meetbaar oplevert (KPI’s), in lijn met je (verbeter) thema’s voor dat jaar? Hoe duidelijker iedereen betrokken is bij dat gewenste resultaat, hoe logischer het is om jezelf ook daarin te willen ontwikkelen.
4.    Focus op leerklimaat + leerhouding. Leren wordt in toenemende mate gezien als iets wat bij de medewerker zelf thuishoort. Dat gaat echter niet vanzelf. Daar hoort bij dat je als leider richting geeft, uitnodigt, ruimte geeft zodat je de medewerker ook maximaal ondersteunt om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen ontwikkeling.
5.    De leider als coach (leider, trainer, coach)
-    Leren maximaal laten landen op de werkvloer brengt een (nieuwe) rol voor de leider met zich mee die naast leider, coach/trainer wordt in het leerproces van de medewerker.
-    Leertrajecten veranderen daardoor in toenemende mate in het zogenaamde Train-de-trainer model waarbij de leidinggevenden getraind wordt in die rol van coach, trainer om zo dat maximale resultaat op de werkvloer te realiseren.
-    Daarbij is het principe van de (externe) trainer: voor-doen, samen-doen en vervolgens zelf-doen. Ook als leider hoef je niet ineens die nieuwe rol tot in de puntjes te beheersen, dat mag een groeimodel zijn.