Gratis spend- en bespaaranalyse

Wat zou u er als middelgrote technische groothandel tot 60 medewerkers van vinden als uw eigen inkoopmedewerker(s) uw inkoopkosten zouden terugbrengen met 15%? Bart Mijnster, één van de trainers van de cursus PiTtiG Inkoop, onderzoekt samen met u wat uw bespaarpotentieel is. Nadat u uw inkoopmedewerker(s) hebt ingeschreven, doorloopt u -nog vóór de cursusstart- samen met uw PiTtiG Inkoop-trainer de volgende stappen:

STAP 1: VIRTUELE KENNISMAKING (I.H.K.V. CORONA PERIODE)
STAP 2: PRE-SCAN DIGITAAL BESPAARPOTENTIEEL (I.H.K.V. CORONA-PERIODE)
STAP 3: BEDRIJFSBEZOEK (1,5 METER MEETING/VIRTUEEL) EN COMPACTE SPEND- EN BESPAARANALYSE

Uw eigen spend- en bespaaranalyse vormt vervolgens het vertrekpunt van de cursus PiTtiG Inkoop, die uw medewerker volgt. Tijdens de fysieke sessies staat het bespaarpotentieel van uw technische groothandel centraal. Na afloop van iedere bijeenkomst gaat uw inkoopmedewerker weer aan de slag met één of meer bespaaroplossingen.

Richtingen waarin bespaard wordt, zijn o.a.:
1. Deadstock afbouwen/ liquide maken;
2. Geheimevoorradenopheffen;
3. Sliminkomenenleveranciersmanagementoptimaliseren;
4. Verkorten leveranciers bestand;
5. Bestelfrequentieomlaag;
6. Optimaliserenvanontvangtproces(dataverzamelenvoorleveranciersgesprek);
7. Voorraadmetingen 3x per jaar (derving traceren);
8. Leveranciersbeheer&bezoekeffectiefenefficiëntmaken;
9. Offertekostenverlagen;
10. Betalingscondities verscherpen en strak nakomen.

Investering

De spend- en bespaaranalyse zijn gratis bij deelname van uw deelnemer aan PiTtiG Inkoop. De implementatie van de bespaaroplossingen gebeurt door uw ‘eigen’ deelnemer vanuit PiTtiG Inkoop. U investeert hiervoor per deelnemer slechts € 3.457,50.

PiTtiG Inkoop en Corona De Corona periode gebruiken we door met u uw spend-analyse en het bespaarpotentieel te bespreken. Zodat we direct na de Corona periode -én wanneer het RIVM een positief advies geeft- weer aan de slag kunnen met de implementatie van uw bespaaroplossingen in een 1,5 meter omgeving. Neem contact op voor meer informatie.