Wat betekent physical internet voor mijn organisatie?

Physical Internet. De grote vraag luidt niet of dit er komt. Nee, de vraag is wanneer het precies toegepast gaat worden. Open en verbonden logistieke netwerken gaan de standaard worden. Niet voor niets zal Physical Internet een alternatief zijn voor de traditionele supply chain.

Wat betekent physical Internet precies?

  • Betere connectie van interne en externe netwerken gebaseerd op open protocollen
  • Lagere emissie door efficientere inzet vervoersmiddelen
  • Meer (transport)efficiency en meer flexibiliteit
  • Midden- en langetermijnplanning worden onnodig
  • Adhoc inzet van transportcapaciteit
  • Groter servicelevel door vergrote netwerkcapaciteit
  • Tactisch plannen van de volgende schakel in de keten
  • Eenvoudiger gebruik van externe bronnen

In de praktijk:
Producten maken ‘zelf de keuze’ in welk magazijn ze liggen om zo snel mogelijk bij een klant te komen. Ze kiezen met welk transportmiddel ze meegaan. Zo komen ze een stap dichter bij hun eindbestemming.

Wat betekent Physical Internet voor mijn technische groothandel?
Ook nu al moeten organisaties keuzes maken om goed voorbereid te zijn op het Physical Internet. Want ‘wat betekent Physical Internet voor jouw business case?’ En welke rol wil je straks spelen in de keten? Rollen en taken van organisaties en werknemers zullen namelijk naar verwachting veranderen.