Vooruit in 2020!

De Praktijkacademie Technische Groothandel biedt al enkele jaren vakgerichte opleidingen en trainingen aan voor inkoop-, logistieke- en verkoopfuncties. We sluiten 2019 af met weer een behoorlijk aantal uitgegeven certificaten. Ook mochten we met technische groothandels al afspraken maken over vakmanschapsontwikkeling in 2020.

Voor 2020 heeft de Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG o.a. de volgende ambities:

  1. Verdere stimulering deelname technische groothandels aan PiTtiG programma’s (met een extra focus op kleine en middelgrote technische groothandels);
  2. Kleiner en anders organiseren van leren waaronder bedrijfsterreinleren/regioleren;
  3. Verkenning nieuwe ICT gerelateerde leermodules;
  4. Subsidieverkenning.

In het bijzonder lichten we hier het bedrijfsterreinleren of regioleren toe. De Praktijkacademie krijgt met regelmaat vragen over het uitvoeren van een leerprogramma voor één of twee medewerkers; één of twee teamleiders in een magazijn of één binnendienstmedewerker. Soms zijn er niet meer leervragen vanuit een team. Soms is er wel een leerbehoefte (en -noodzaak) maar is het leren lastig te organiseren. Om deze technische groothandels te kunnen bedienen met een werkend opleidingsprogramma, richten we ons komend jaar in de promotie ook op enkele regio’s en/ of bedrijfsterreinen. Het bedrijf biedt medewerkers de kans tot leren, deelnemers vanuit verschillende groothandels leren van en met elkaar in de regio en het leren wordt ‘om de hoek georganiseerd’.

In september 2020 organiseren we in de regio’s Den Haag/ Zoetermeer en Lelystad/Almere de mbo 2 en 3 opleiding Logistiek medewerker en Logistiek teamleider vanuit een bedrijfsterreinbenadering.

Ben je met je bedrijf/DC/magazijn gevestigd in één van deze twee omgevingen en wil je aan de slag met de ontwikkeling van één of meer magazijnmedewerkers en/of teamleiders? Mail dan naar rogier@praktijkacademiepittig.nl.