3 spelregels voor partnership

Steeds vaker zoeken organisaties naar methoden om met hun partners een evenwichtig netwerk op te bouwen. Van écht partnership is sprake als er openheid en gelijkheid is. Maar ook als je samen in dezelfde mate je best doet om conflicten te voorkomen of op te lossen. Komt de liefde van één kant? Dan kun je niet van partnership spreken.

Partnership kan een win-winsituatie zijn. Het is een toegewijde en harmonieuze relatie tussen twee organisaties die voor lange termijn wordt aangegaan. Er zijn diverse spelregels voor partnership. Een greep hieruit:

  1. Partnership begint bij je eigen organisatie
    Het is van groot belang om de relatie allereerst vanuit je eigen perspectief bekijken. Weet de leverancier wat ik wil? Doet hij z'n best om zich te verdiepen in de business, in wat ik nodig heb? Vertaalt dat zich in een flexibele houding ten aanzien van levertijden, orderafhandeling, bestelmomenten, etc.?
  2. Een duidelijke gedeelde visie
    Er dient een duidelijke gedeelde visie en ambitie te zijn die het doel en de waarde van het partnership beschrijven.
  3. Gedachtengoed wordt gedeeld in gehele organisatie
    Direct betrokken medewerkers hebben voldoende zeggenschap om effectieve besluitvorming mogelijk te maken. Ze zorgen ervoor dat de samenwerking gefaciliteerd wordt. Binnen alle geledingen van de organisatie moet het partnership-gedachtengoed dan ook worden gedeeld.

Kortom, met partnership worden nieuwe inzichten verkregen. Deze vormen het fundament  voor innovatie. Grenzen kunnen erdoor worden verlegd en onderscheidend vermogen kan worden gecreëerd. En zo zijn er nog veel meer belangrijke spelregels en succesfactoren voor goed partnership. In de opleidingen van PiTtiG Inkoop komen dit en meer aan de orde.