Onzekere tijden bieden ook kansen

We gaan onzekere tijden tegemoet. Door het hele land ervaren ondernemers problemen. Aan de andere kant kan deze situatie bedrijven ook kansen bieden. Zo richten veel organisaties zich nu bijvoorbeeld op het optimaliseren van hun online sales. Maar ook verbetering en het vastleggen van verkoopprocessen. Dit laatste komt ook aan de orde tijdens de opleidingen Sales. Laten we er wat dieper op inzoomen:

Procesmatig inrichten verkoopprocessen

Werkzaamheden verlopen efficiënter als deze procesmatig worden ingericht. Plan je activiteiten op basis van analyse. Voer ze uit volgens een vooraf afgesproken methode. Check de activiteiten en resultaten via vooraf opgestelde meetpunten en stuur bij waar nodig. Gebruik (online) teammeetings om af te spreken welke verkoopactiviteiten jullie op welke gebieden gaan ondernemen. Wat moet je als team bijstellen om voor resultaat te zorgen?

Wat betekent procesmatig inrichten voor jou?

Procesmatig werken wil dus zeggen: werken volgens een vaste systematiek. En daarbij belangrijke, zich herhalende handelingen vastleggen in procedures. Bijvoorbeeld een procedure voor het vastleggen van klantgegevens in CRM. Of het opvolgen van leads. Een goed ingericht proces geeft structuur en duidelijkheid. Procedures zorgen ervoor dat je niet elke keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. En, heel belangrijk: samenwerken als team wordt veel eenvoudiger als het proces en de procedures helder zijn.

Veelgemaakte fouten bij vastlegging verkoopprocessen

Bij het vastleggen van verkoopprocessen zie je vaak deze fouten:

  • Te gedetailleerd
  • Eigen proces centraal
  • Geen meetpunten
  • Eigen stokpaardjes

Hier wordt dieper ingegaan tijdens de module Verkoopstrategie.