Leren en ontwikkelen met de STAP subsidie

Er is een nieuwe subsidie voor opleiding en scholing; de STAP subsidie of het STAP budget. Nou ja…nieuw……. hij was er al sinds 1 maart 2022, maar dat potje was direct al leeg. In 3 dagen tijd werd aan 35.000 mensen een STAP subsidie van EU 1.000 toegekend. Het STAP budget is in de plaats gekomen voor de fiscale aftrek scholingskosten. Je hebt er vast al eens van gehoord. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie en is een individueel leer- en ontwikkelbudget, dat medewerkers individueel kunnen inzetten voor één of meerdere cursussen, trainingen of opleidingen aangeboden door geselecteerde opleiders die bij DUO in het scholingsregister staan.

 

Hoeveel is het STAP budget?
Het STAP budget is maximaal EU 1.000 inclusief btw, per persoon, per jaar.
Als een cursus, training of opleiding meer dan EU 1.000 euro kost, zijn de extra kosten voor eigen rekening van de medewerker of voor de werkgever. Misschien een leuke extra voor je medewerkers ter stimulering van zelfontplooiing.

 

Individueel budget voor een in-company training
Medewerkers kunnen zich natuurlijk individueel aanmelden voor een cursus, training of opleiding, maar misschien is het voor je groothandel en de medewerker nog wel veel waardevoller om samen te leren. Samen met collega’s bijvoorbeeld. Met en van elkaar leren, met elkaar beter worden en er meteen de volgende dag in je werk samen als team de vruchten van plukken.

 

Hoe werkt dat dan?
Als groothandel zélf kun je geen STAP budget aanvragen. Je medewerkers kunnen dat wel individueel. Melden bijvoorbeeld 6-8 van je medewerkers zich individueel aan voor eenzelfde cursus, training of opleiding, dan kan een scholingsaanbieder deze aanmeldingen -zeg maar- ‘bundelen’ tot een in-company training.

 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
In totaal wordt een bedrag van EU 200.000.000 per jaar over verschillende tijdvakken aangeboden. 200.000 mensen kunnen dus per jaar een aanvraag doen. Op 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november, gaat telkens om 10.00 uur het aanvraagloket open. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Informeer de medewerkers over hun individuele mogelijkheden om ‘gratis’ trainingen te volgen via de STAP subsidie. Goed voor de medewerker, groothandel en de sector als geheel!