Strategisch onderzoek Technische Groothandel

Begin 2019 is het strategisch onderzoek Technische Groothandel gepubliceerd. In de cao 2016-2018 voor de Technische Groothandel zijn de cao-partijen WTG, FNV, CNV Vakmensen en De Unie overeengekomen een strategisch onderzoek uit te laten voeren naar de economische ontwikkeling van de sector en de gevolgen hiervan voor bedrijven en de factor arbeid.

De grootste uitdaging voor de groothandel op het vlak van arbeid is volgens het rapport het vinden en behouden van voldoende gekwalificeerd en duurzaam inzetbaar personeel. Dit is een belangrijke asset om als technische groothandel nieuwe diensten te kunnen (blijven) leveren met een grotere toegevoegde waarde. Daarvoor zijn specifieke technische kennis en vaardigheden bij werknemers nodig. Kennis en vaardigheden waarvan een deel van de medewerkers aangeeft er (nog) niet over te beschikken. In een wereld die snel verandert, worden ook wendbare medewerkers gevraagd, die flexibel genoeg en bereid zijn om zich te ontwikkelen.

De Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG wil hierin met haar opleidings- en trainingsaanbod graag een rol spelen voor de aangesloten groothandels.