Factoren voor succesvolle leveranciersrelaties

Een gemiddelde technische groothandel heeft al snel 50 tot 200 leveranciers. Als inkoper kun je waarde toevoegen voor de organisatie door goed samen te werken met deze leveranciers. Bijvoorbeeld als het gaat om productinnovatie en -ontwikkeling, kennis van inkoopmarktenof gezamenlijke marktbewerking.

Leidende bedrijven besteden bewust uit aan minder leveranciers, waarmee een hechte en langdurige partner- of strategische relatie wordt opgebouwd en onderhouden. Er ontstaan diverse samenwerkingsvormen. De toegevoegde waarde daarvan is altijd gerelateerd aan de drie fundamentele concurrentiefactoren:

1. Kwaliteit

De samenwerking kan bijdragen aan de (technische) kwaliteit of het vernieuwen van je productaanbod waardoor je onderscheidend bent van de concurrentie. De specifieke kennis en expertise van de leverancier kun je ook gebruiken om maatwerkoplossingen voor je klant te realiseren.

2. Kosten

Door samenwerking met leveranciers kun je belangrijke kostenreducties bereiken. Denk maar aan kosten voor productontwikkeling, marketing en promotie. Maar ook kunnen kosten teruggedrongen worden door het ordertraject, van bestellen tot uitlevering, te optimaliseren.

3. Doorlooptijd

Vraag je bij elke (belangrijke) leveranciersrelatie af wat de samenwerking je brengt op deze drie aspecten. Is het voordeel aantoonbaar, concreet, meetbaar?

Samenwerkingsverbanden aangaan

Om goede samenwerkingsverbanden aan te gaan, kun je je leveranciers indelen in drie soorten:

1. Kritische leveranciers: van welke leveranciers ben je sterk afhankelijk?
2. Reguliere leveranciers: als er iets met deze leverancier gebeurt heeft dit impact. Het brengt echter niet de continuïteit van jouw organisatie in gevaar.
3. Overige leveranciers: dit zijn leveranciers met een lage impact. Ze zijn voornamelijk op afdelingsniveau actief.

Meer weten over concurrentiefactoren, leveranciersrelaties en samenwerkingen? In de opleiding PiTtiG Inkoop implementeer je stapsgewijs een (nog) slimmere en betere bedrijfsvoering van de inkoopfunctie.